HMS ISBN 978-9949-88-070-6

Eesti Loots 1927

Uus toode

1 Ühik

Johann Mey: Eesti lootsiasjanduse käsiraamat 1927 , faksiimiletrükis, 207lk

Sisaldadab üksikasjalikku kirjeldust Eesti rannikumaastikust 1920. aastatel, koos põhjalike graafiliste joonistustega rannajoonest ja meremärkidest, võimaldab tuvastada nii mõnegi endisaegse laevasõidutee, tänaseks hävinud hoone või rannikul paikneva objekti asukohta. Autori mõnus jutustus rannikul paiknevate linnade-külade eluolust pakub avastamist ja rõõmu ajaloolastele, etnoloogidele ning koduloo-uurijatele. 

Väljaandja: MTÜ Hiiumaa Merekultuuri Selts 2017

24,00 €koos maksudega